Froonacker Van de Witte-beleid inzake coronavirus

30 september 2020

Als verzekeringsbedrijf hebben wij vanwege de uitbraak van het coronavirus in een eerder stadium reeds een aantal preventieve maatregelen genomen, in lijn met de adviezen van het RIVM en het kabinet. Vanwege de evolutie van het virus in de afgelopen periode is besloten om de maatregelen opnieuw op te schalen om hiermee een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan verdere beperking van het aantal besmettingen en tegelijkertijd de risico’s voor onze klanten en medewerkers maximaal te verkleinen.

Bereikbaarheid Froonacker Van de Witte
Vanaf heden zullen medewerkers zo veel mogelijk thuiswerken. De bezetting op ons kantoor zal dus lager zijn dan gewoonlijk. Alle medewerkers, inclusief de thuiswerkers, zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar via de reguliere nummers en e-mailadressen.
Onze openingstijden blijven vooralsnog ongewijzigd: maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur. Buiten kantoortijden blijven wij onveranderd 24/7 bereikbaar via WhatsApp 06-44266464 of via het noodnummer 0517- 399999 keuze 1.

Kwaliteit van dienstverlening
Aan de kwaliteit van onze dienstverlening verandert niets. Froonacker Van de Witte blijft volledig operationeel. Dat wil zeggen dat alle schademeldingen en doorgegeven wijzigingen ‘gewoon’ in behandeling worden genomen. Ook alle andere werkzaamheden vinden in principe doorgang al zij het hier en daar op aangepaste wijze.

Fysieke bezoeken en contacten worden geminimaliseerd
We hanteren de volgende werkwijze voor onze medewerkers: we gaan niet naar een klant als de afspraak ook telefonisch kan plaatsvinden of uitgesteld kan worden. Indien die mogelijkheid niet bestaat of niet gewenst is vanwege hoge urgentie, dan checken we vooraf of er sprake is van een verhoogd risico op besmetting en nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Extern bezoek wordt in principe alleen op afspraak ontvangen op ons kantoor in Franeker. U kunt bij binnenkomst in de spreekkamer uw handen desinfecteren en wachten tot één van onze medewerkers bij u komt.
Op ons kantoor werken we (nog steeds) 'coronaproof'. We blijven de nodige maatregelen hanteren zoals waarborging van permanente hygiëne en 1,5m afstand.

Mochten er zich op korte termijn nog wijzigingen voordoen in ons beleid, dan zullen wij dat op onze website communiceren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking! Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande communicatie, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.