coronavirus

Froonacker Van de Witte-beleid inzake coronavirus

16 mrt 2020

Als verzekeringsbedrijf hebben wij vanwege de uitbraak van het Corona-virus in een eerder stadium reeds een aantal preventieve maatregelen genomen, in lijn met de adviezen van het RIVM en het kabinet. Vanwege de evolutie van het virus in de afgelopen dagen is echter besloten om de maatregelen verder op te schalen om hiermee een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan verdere beperking van het aantal besmettingen en tegelijkertijd de risico’s voor onze klanten en medewerkers maximaal te beperken.

Bereikbaarheid Froonacker Van de Witte
Vanaf heden zullen medewerkers grotendeels thuiswerken. De bezetting op ons kantoor zal dus lager zijn dan gewoonlijk. Onze openingstijden blijven vooralsnog ongewijzigd: maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur. Buiten kantoortijden zijn wij 24/7 bereikbaar via Whatsapp en noodtelefoon. Alle medewerkers, inclusief de thuiswerkers, zijn ook in deze nieuwe situatie telefonisch en per e-mail bereikbaar via de reguliere nummers en mailadressen.

Kwaliteit van dienstverlening
Ook aan de kwaliteit van onze dienstverlening verandert niets. Froonacker Van de Witte blijft volledig operationeel. Dat wil zeggen dat alle schademeldingen en doorgegeven wijzigingen ‘gewoon’ in behandeling worden genomen. Ook alle andere werkzaamheden vinden in principe doorgang al zij het hier en daar op aangepaste wijze.

Fysieke bezoeken en contacten worden geminimaliseerd
We hanteren de volgende werkwijze voor onze medewerkers: we gaan niet naar een klant als de afspraak ook telefonisch kan plaatsvinden of uitgesteld kan worden. Indien die mogelijkheid niet bestaat of niet gewenst is vanwege hoge urgentie, dan checken we vooraf of er sprake is van een verhoogd risico op besmetting en nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Tot nader order wordt er geen extern bezoek ontvangen op ons kantoor in Franeker.

Mochten er zich op korte termijn nog wijzigingen voordoen in ons beleid, dan zullen wij dat op onze website communiceren.
 
Bij voorbaat danken wij iedereen voor hun begrip en medewerking! Mochten er onverhoopt vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Klik hier voor meer informatie over: Coronavirus en uw verzekeringen: hoe zit het?