Besparen op werknemerspensioen, 5 bespaartips

24 jun 2020


De kosten voor het pensioen van je werknemers kunnen flink oplopen. Je kunt als werkgever op pensioenkosten besparen door enerzijds de totale pensioenkosten terug te dringen en anderzijds door de kosten tussen werkgever en werknemer anders te verdelen. Hieronder alle bespaarmogelijkheden op een rij.

1. Besparen op nabestaandenpensioen
Zodra een werknemer de organisatie verlaat moet je bepalen of je nog langer wilt betalen voor het nabestaandenpensioen van deze vertrekkende werknemer. Als je hierop wilt besparen dan is het nabestaandenpensioen na het vertrek van een werknemer eigen verantwoordelijkheid. Attendeer je werknemers hier wel op.

2. Besparen op arbeidsongeschiktheidspensioen
Bekijk welke regeling je nu hebt lopen en waar je deze eventueel goedkoper kan afsluiten. Let hierbij goed op de voorwaarden, zoals:

  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen kan ook als schadeverzekering worden/zijn afgesloten.
  • Het uitvoeren van de arbeidsongeschiktheidstoets. Deze kan plaatsvinden op basis van beroeps, passende of gangbare arbeid (zie tip 1).
  • De premievrijstelling. Deze kan gebaseerd worden op 2, 3, 6 of 7 klassen al dan niet staffelvolgend.

3. Besparen via eigen bijdrage werknemer
Werknemers betalen een eigen bijdrage voor deelname aan het pensioenfonds. Gebruikelijk is een premieverdeling van een derde voor de werknemer en twee derde voor de werkgever. Je kunt besparen op de kosten door de premie voor de werknemer te verhogen. Dit kan alleen als je organisatie niet bij cao gebonden is aan de daarin gemaakte afspraken over pensioen. Daarnaast zal de werknemer netto minder salaris overhouden. Een goede overweging en onderbouwing richting het personeel is dus noodzakelijk.

4. Uitonderhandelen tarieven contrac
Door het inschakelen van een pensioenadviseur tijdens het verlengingstraject kan een werkgever veel directe en indirecte kosten besparen.

5. Besparen op indirecte kosten
Als werkgever of verantwoordelijke voor de pensioenen kun je veel tijd kwijt zijn aan de pensioenregeling. Uitzoeken hoe het allemaal precies zit, mutaties corrigeren die fout gaan of het beantwoorden van vragen van werknemers. Dit kan veel tijd en dus geld kosten. Breng in kaart hoeveel tijd de taken je kosten en bekijk waar en of dit goedkoper en sneller kan. Veel pensioenverzekeraars/fondsen hanteren hoge administratiekosten. Deze kosten kunnen vast naar beneden, al was het maar door bepaalde werkzaamheden uit te besteden!

Tot slot
Pensioenvoorziening is, na salaris, de meest gewaardeerde arbeidsvoorwaarde. Effectief omgaan met pensioen en besparen is geen probleem. Maar houd daarbij altijd de werknemer in het oog. Bijna alle genoemde besparingen gaan ten koste van de kwaliteit van de pensioenregeling.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl.


Bron: Finfin van Adfiz