Coronavirus en uw verzekeringen: hoe zit het?

09 mrt 2020

 

Het coronavirus grijpt om zich heen. Kan uw stedentrip nu nog wel doorgaan en wie betaalt de kosten van een annulering? En als u ondernemer bent en uw werknemers worden ziek: bent u dan wel verzekerd?

In plaats van voorpret hebben veel mensen die een vakantie hebben geboekt, zorgen over hun naderende tripje. Ze hebben bijvoorbeeld vragen over hun annuleringsverzekering: dekt die wel of niet de gemaakte kosten wanneer u besluit om af te zien van uw stedentrip of wintersportvakantie in een gebied waarin corona heerst? En wat wanneer er voor een bepaald gebied een negatief reisadvies is uitgebracht?

Voorwaarden
Of u al dan niet verzekerd bent hangt af van de specifieke situatie alsmede van de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.
Over het algemeen geldt dat een annuleringsverzekering alleen uitkeert wanneer er een situatie is die met de verzekerde zélf heeft te maken: u bent te ziek om te reizen of er is een dierbare overleden waardoor u niet kunt vertrekken. Sommige annuleringsverzekeringen vergoeden ook de kosten wanneer er een negatief reisadvies is afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op deze pagina kunt u zien voor welke gebieden zo’n negatief reisadvies geldt.

Er zijn meer verzekeringen waarover op dit moment vragen worden gesteld. Op deze speciale pagina van het Verbond van Verzekeraars kunt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over corona & verzekeringen vinden. Die vragen gaan bijvoorbeeld over aansprakelijkheid, maar ook over uitkeringen van overlijdensrisicoverzekeringen.

Ondernemers
Als ondernemer kunt u door het Corona-virus te maken krijgen met zieke werknemers en loondoorbetalingsverplichting. Een verzuimverzekering dekt de kosten van verzuim bij ziekte. Maar wanneer een werknemer bijvoorbeeld niet terug kan reizen vanuit het buitenland of in quarantaine moet blijven, dan komen deze kosten voor rekening van de ondernemer. Veel ondernemers vragen zich af hoe ze precies moeten handelen en wat ze van hun werknemers mogen verwachten. Kunt u een werknemer nog op een zakenreis laten gaan? Hoe ver moet u gaan met hygiënemaatregelen? VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben deze uitgebreide handreiking gemaakt, bedoeld voor onder meer werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen.

Wanneer uw bedrijf inkomsten misloopt door het coronavirus, kunt u geen beroep doen op een verzekering. Het Verbond van Verzekeraars zegt daarover: ‘Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.’ Met materiële schade wordt schade bedoeld aan bedrijfseigendommen, zoals na een brand of storm. Op deze pagina​ kunt u ook een aantal andere vragen en antwoorden lezen over corona en werk.

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl.

 

Bron: Finfin van Adfiz