Hoe voorkom je brandschade in je bedrijf? 

09 jul 2020


De risico’s op en mogelijke gevolgen van brandschade zijn voor alle ondernemers verschillend. Zo heeft de vuurwerkspecialist een ander risicoprofiel dan de leverancier van mineraalwater. Type werkzaamheden en locatie hebben dan ook grote invloed op de eisen die de verzekeraar aan jouw onderneming stelt. Brandschade voorkomen doe je in de eerste plaats door de checks te doen die bij je bedrijfsverzekeringen horen.

Check, check, double check
In de polisvoorwaarden en de clausules staat vermeld hoe vaak je een controle moet uitvoeren op brandblussers, alarminstallatie en elektrische installatie. Controleer je niet volgens deze voorwaarden, dan ben je in geval van schade niet verzekerd. Hetzelfde kan gelden voor bijvoorbeeld de opslag en afvoer van afval, dat te dicht bij de gevel van het bedrijfspand staat.

Hoewel niet uitputtend en niet op elk bedrijf van toepassing, is er een aantal checks ter voorkoming van brand en brandschade.

  • Check de alarminstallaties en hoe vaak je een controle moet uitvoeren van de verzekeraar
  • Check de geldigheid van het certificaat van de alarminstallatie
  • Check de brandblussers en hoe vaak je een controle moet uitvoeren van de verzekeraar
  • Laat de kwaliteit van de elektrische installatie checken door een erkend installateur
  • Check de opslag en afvoer van afval (hoeveel meter van de gevel dient brandbaar afval minimaal opgeslagen te worden?)
  • Ruim spullen op, gebruik metalen afvalcontainers, voorkom brandstichting, voorkom ophopingen van kabels en stekkerdozen, gebruik vlamdovende afvalbakken en asbakken in rookruimtes… Check?
  • Check… iedere dag!

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl. Wij zijn je graag van dienst!


Bron: Finfin van Adfiz