Pensioenpremies forse last voor ondernemers in crisis

31 mrt 2020

 

Pensioenpremies kunnen tot wel een vijfde van de totale loonkosten van een bedrijf bedragen. Een forse last wanneer u als ondernemer acute liquiditeitsproblemen ervaart. Pensioenuitvoerders helpen ondernemers zoveel mogelijk. Elke uitvoerder heeft z’n eigen maatregelen. Ook de noodmaatregel NOW biedt een compensatie voor te betalen pensioenpremies.

De ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ (NOW) is vanaf 6 april aan te vragen. Deze noodmaatregel is bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten. Daarin zit ook een bijdrage (een opslag van 30 procent) voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Betalingstermijn
Vooruitlopend op deze regeling bieden pensioenuitvoerders regelingen aan voor ondernemers in acute liquiditeitsproblemen. Dat kan een verlenging van de betalingstermijn zijn voor de gehele sector. Andere uitvoerders bieden waar mogelijk maatwerk aan en kijken per individuele werkgever wat de mogelijkheden zijn. Sommige uitvoerders hebben een speciale corona-desk opgetuigd, andere uitvoerders verzoeken u om contact op te nemen met uw relatiemanager. Uw financieel adviseur kan u hierbij ondersteunen.

Opbouw
Pensioenuitvoerders geven aan dat de opbouw voor werknemers, ondanks het verlengen van betalingstermijnen gewoon doorgaat, die wordt niet opgeschort. Uiteraard kunnen uw werknemers vragen hebben over hun pensioenopbouw en uitkeringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Ook hierbij kan uw financieel adviseur u van dienst zijn.

Zakelijke verzekeringen
Naast pensioen, heeft u ook te maken met andere zakelijke verzekeringen. Normaal geldt in verzekeringsland: geen premie, dan ook geen dekking. De coronacrisis vormt daarop een uitzondering: verzekeraars komen hun klanten waar mogelijk tegemoet door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen en te zoeken naar maatwerkoplossingen. Raadpleeg uw verzekeringsadviseur.

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl.

 

Bron: Finfin van Adfiz