Verlies van inkomen: wat is jouw vangnet voor woonlasten?

27 mei 2020


Valt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid je inkomen weg? Je woonlasten lopen gewoon door en vormen vaak een aanzienlijk aandeel van je vaste lasten. Wat zijn de vangnetten?

Hypotheekpauze (tijdelijke maatregel)
In de huidige coronacrisis schieten banken en verzekeraars hun klanten te hulp. Bijna alle geldverstrekkers staan een hypotheekpauze toe. Inmiddels hebben duizenden klanten daar gebruik van gemaakt. Bovendien zijn banken en verzekeraars met de overheid overeengekomen dat er tot tenminste 1 juli 2020 geen gedwongen woningverkopen zullen plaatsvinden. Lees hier meer.

Nationale Hypotheek Garantie
Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afgesloten dan kun je in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit. Die is bedoeld om een tijdelijke moeizame situatie te overbruggen. De voorwaarden ervan zijn in de coronacrisis tijdelijk verruimd. Daarnaast kan bij langdurig verlies van inkomen, NHG besluiten om een deel van de hypotheek af te lossen, waardoor de maandlasten naar beneden gaan. Moet de woning toch verkocht worden, dan kan NHG onder voorwaarden een eventuele restschuld kwijtschelden. NHG is niet voor iedereen te verkrijgen, het moet gaan om een woning tot maximaal 310.000 euro (grens 2020). Lees hier meer.

Woonlastenverzekeringen
Er zijn speciale verzekeringen op de markt (ook wel inkomensbeschermers genoemd) die je afsluit bij je hypotheek en die bedoeld zijn om in geval van een dalend inkomen toch de woonlasten te kunnen betalen. Deze verzekeringen keren gedurende een beperkte periode uit, volgen vaak de WW en de WIA en vullen deze uitkeringen aan. Het is dus belangrijk om na te gaan of je deze extra inkomensbescherming nodig hebt. De meeste van deze producten richten zich op werknemers in loondienst, maar er zijn ook verzekeraars waar ondernemers terechtkunnen voor een woonlastenverzekering. Let wel goed op: dit is géén vervanging van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Woonlasten omlaag brengen
Je kunt natuurlijk ook nog aan een andere knop draaien: de kosten van je hypotheek. Zit je aan het einde van je rentevaste periode, dan kan het lonen om alvast over te sluiten naar een lagere rente. Laat je daarbij goed adviseren: er kan een boeterente berekend worden. Ook kun je bij je geldverstrekker een verzoek voor rentemiddeling doen: de boeterente wordt dan verrekend in de maandtermijnen die nog komen. Je hypotheekadviseur kan je hierbij helpen.

Andere regelingen
Hierboven staan de regelingen die specifiek gelden als vangnet voor je woonlasten. Er zijn natuurlijk ook de meer algemene regelingen zoals de WW (werkloosheid) en de WIA (arbeidsongeschiktheid). Ook kun je vaak via de werkgever extra verzekeringen afsluiten, die zorgen voor een aanvulling op de wettelijke regelingen. Kijk of vraag eens na hoe jouw inkomen uitpakt in verschillende scenario’s, dat geeft rust.

Noodmaatregelen
Voor zzp’ers en ondernemers is er een groot pakket aan steunmaatregelen. Deze zijn niet speciaal bedoeld om woonlasten op te vangen, maar helpen uiteraard wel om het inkomen in deze periode op peil te houden. Op deze pagina van de Kamer van Koophandel vind je alle regelingen. Je kunt ook de Corona Calculator gebruiken.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl.


Bron: Finfin van Adfiz