Voorkom een dubbele vakantieverzekering!

21 jun 2022


Sommige verzekeringen overlappen elkaar in dekking, waardoor veel vakantiegangers al snel dubbel zijn verzekerd als het gaat om hun vakantieverzekering. Zo hoeft hulp bij pech onderweg niet altijd als aparte dekking bij je reisverzekering te worden opgenomen. Ook de kosten voor medische zorg in het buitenland worden voor een deel vergoed door je zorgverzekeraar. Hier vind je op welke verzekeringen je kunt besparen:

BESPAAR OP PECHHULP

 • Vaak bieden dealers bij een auto jonger dan drie jaar een mobiliteitsgarantie aan binnen Europa. Hiermee ben je dus verzekerd bij pech onderweg. Is je auto ouder maar heb je wel een volledig casco autoverzekering, dan kan het zijn dat hier een buitenlanddekking en dus een dekking voor pechhulp bij zit. Ook kan het zijn dat het ontvangen van hulp bij pech onderweg is gedekt via je lidmaatschap bij een pechhulpdienst. Apart verzekeren voor pechhulp wanneer je op vakantie gaat, is dus vaak helemaal niet nodig.
 • Schade en dubbel verzekerd? Als je schade met je auto oploopt tijdens de vakantie en je blijkt dubbel verzekerd te zijn, dan moet je een beroep doen op de verschillende verzekeraars. Het kan zijn dat de dekkingen van de verzekeringen elkaar overlappen en dat het dus niet precies duidelijk is welke verzekeraar wat moet betalen. Het uitzoeken hiervan kan het schade afhandelingsproces vertragen.
  Het is ook mogelijk dat de volledige schade door meerdere verzekeringen is gedekt. Verzekeraars noemen dit dubbel verzekerd zijn ‘samenloop’. Wanneer je dubbel bent verzekerd mag je wettelijk gezien zelf kiezen welke verzekeraar je aanspreekt voor de schade. Je bent wel verplicht om te melden dat je voor dezelfde schade ook nog verzekerd bent bij een andere verzekeraar. De verzekeraar die je hebt aangesproken kan dan achteraf het uitgekeerde schadebedrag verrekenen met de andere verzekeraar bij wie je voor deze schade bent verzekerd. Uiteraard mag je de schade niet op beide verzekeraars verhalen.
  Wel kunnen verzekeraars in hun voorwaarden opnemen dat ze afwijken van deze wettelijke samenloopregeling. In de voorwaarden wordt dan een na-u-clausule (non-contribution-clause) opgenomen. Als je verzekeraar deze clausule heeft opgenomen, hoeft hij niet uit te keren als de schade ook door een andere verzekeraar waarbij je bent verzekerd wordt gedekt. Het is dus verstandig om te checken of je verzekeraar zo’n clausule heeft opgenomen in de voorwaarden.
 • Hoe kom je er achter of je dubbel bent verzekerd? Dubbel verzekerd zijn voor pechhulp is vooral zonde van je geld. Daarnaast brengt het veel administratieve rompslomp met zich mee op het moment dat je schade oploopt. Het is dus goed om van tevoren na te kijken of de dekking pechhulp onder een van je verzekeringen valt. Als je hierover twijfelt of je wilt een vraag stellen over hoe de dekking in de voorwaarden staat omschreven, is het altijd mogelijk om een onafhankelijk adviseur om raad te vragen. Hij of zij weet vaak al snel onder welke verzekeringen de dekking pechhulp is opgenomen. Ook kan de adviseur je bij het dubbel verzekerd zijn adviseren over het samenvoegen van verzekeringen of dekkingen voor je uitsluiten.

BESPAAR OP MEDISCHE KOSTEN

 • Ga je op vakantie naar een bestemming binnen Europa, dan is het niet altijd nodig om een dekking voor medische kosten bij je reisverzekering af te sluiten. Deze kosten zijn vaak al voor een deel verzekerd via je aanvullende zorgverzekering. Check wel of een eventuele maximumvergoeding voor jou voldoet.
 • Heb jij alleen een basis zorgverzekering? Dan ben je verzekerd voor spoedeisende medische hulp tegen dezelfde voorwaarden en tarieven als in Nederland. Let er daarom goed op dat je niet naar een privé kliniek wordt gebracht waar de prijzen veel hoger liggen. Ook zijn de kosten voor het vervoer met een helikopter veel hoger dan met een ambulance, waardoor je snel op het maximale tarief van je basiszorgverzekering zit. Wanneer de kosten voor de zorg in het buitenland hoger zijn dan dit tarief, dan moet je dit verschil zelf betalen. Vooral in bergachtige gebieden is dit risico groot. Veel ongelukken gebeuren tijdens het sporten in de bergen. Opsporings- en reddingskosten in de bergen vergoedt de basiszorgverzekering niet. Net als een gipsvlucht terug naar huis. Een vergoeding voor deze zaken kun je meestal wel krijgen vanuit je reisverzekering.
 • Ziek of medische hulp nodig? Dit moet je doen. Zodra je ziek wordt op vakantie of om andere redenen medische hulp nodig hebt, meld je je direct bij je reisverzekeraar of zorgverzekeraar. Degene bij wie jij je als eerste meldt, is automatisch je aanspreekpunt voor het afhandelen van je claim. Zo staat het beschreven in het convenant ‘Samenloop zorgverzekeringen/reisverzekeringen’. Je bent wel verplicht om te melden dat je voor dezelfde schade ook nog verzekerd bent bij een andere verzekeraar. Je aanspreekpunt onderneemt de nodige acties om de hulpverlening in gang te zetten en regelt de schadeafhandeling. Achteraf maken de verzekeraars onderling afspraken over de schadeafhandeling.
 • Hoe kom je erachter of je dubbel bent verzekerd? Het is vaak lastig te bepalen in welke land je voor welk deel van je ziektekosten bent verzekerd. In de meeste gevallen dekt je zorgverzekeraar een deel van deze kosten. Maar ga je naar een land waar de medische kosten hoger zijn dan in Nederland, zoals de Verenigde Staten, Canada of Zwitserland, dan kan het handig zijn om de dekking voor ziektekosten wel bij je reisverzekering op te nemen. Daarnaast geldt dit ook voor landen waar de zorg juist goedkoper is, omdat je in dit soort landen weer het risico loopt om in een dure privé kliniek te worden geholpen waardoor je de hogere kosten niet vergoed krijgt.
 • Ga je voor een langere periode op vakantie? Ga je voor meerdere maanden aaneengesloten vakantie vieren, dan is het ook verstandig om na te kijken welke medische kosten worden gedekt. Als je hierover twijfelt of een vraag hebt, is het altijd mogelijk om een onafhankelijke adviseur om raad te vragen. Onafhankelijke adviseurs weten vaak al snel in welk land welke medische kosten worden vergoed. Ook kunnen ze je bij het dubbel verzekerd zijn adviseren over het samenvoegen van verzekeringen of dekkingen voor je uitsluiten.

BESPAAR OP ONGEVALLEN DEKKING

 • Bij een reisverzekering wordt in veel gevallen een ongevallendekking meeverzekerd. Vaak denkt men dat deze dekking hulp biedt bij een ongeval, maar dat is niet het geval. Een ongevallendekking kun je aanspreken voor een eenmalige uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. Zo kun je de financiële gevolgen hiervan beperken. Lees hierbij wel goed na of deze dekking ook geldt bij het uitoefenen van sporten in jouw vakantie. Zo is het beoefenen van een gevaarlijke sport vaak uitgesloten.
 • Verzeker je niet dubbel. Als je al een ongevallenverzekering hebt, is het niet nodig om ook nog een aparte ongevallendekking af te sluiten via je reisverzekering. En heb je een ongeval, weet dan dat de medische kosten niet via de ongevallenverzekering worden vergoed. Deze kosten worden vergoed vanuit je zorgverzekering of via de dekking van de medische kosten bij je reisverzekering. Check wel altijd of gevaarlijke sporten niet zijn uitgesloten.
 • Ongeval met de auto.  Bij een ongeval met de auto ben je voor letselschade ook verzekerd via de verplichte autoverzekering (WA). Deze keert uit wanneer de passagiers bij jou in de auto letselschade hebben opgelopen. Ben jij als bestuurder de veroorzaker van het ongeluk? Dan wordt eventuele letselschade bij jou niet gedekt door de WA-verzekering. Vaak kun je dit (deels) verhalen op je persoonlijke zorgverzekering. Is er een ander voertuig bij het ongeluk betrokken en ben jij de veroorzaker? Dan dekt jouw verplichte autoverzekering ook eventuele letselschade bij de inzittenden van het andere voertuig. Helaas is het soms lastig om de veroorzaker van het ongeluk aan te wijzen. De verzekeraar keert pas uit wanneer bekend is wie er aansprakelijk is voor het ongeval.
  Je kunt ook een inzittendenverzekering afsluiten. Hierbij is het niet van belang wie de veroorzaker is van het ongeluk. Deze verzekering kent twee varianten; een ongevallen inzittendenverzekering (OIV) of een schadeverzekering inzittenden (SVI). Bekijk goed welke verzekering wat dekt voordat je deze verzekering(en) afsluit. Dankzij deze aanvullende verzekeringen weet je in ieder geval zeker dat je passagiers goed verzekerd zijn.
 • Ongeluk tijdens de vakantie. Meld je bij een ongeval tijdens je vakantie bij een van je verzekeraars. Zorg altijd dat je de juiste alarmnummers bij de hand hebt. Degene bij wie jij je als eerste meldt, is automatisch je aanspreekpunt voor het afhandelen van je claim. Zo staat het beschreven in het convenant ‘Samenloop zorgverzekeringen/reisverzekeringen’. Je bent wel verplicht om te melden dat je voor dezelfde schade ook nog verzekerd bent bij een andere verzekeraar. Je aanspreekpunt onderneemt de nodige acties om de hulpverlening in gang te zetten en regelt de schadeafhandeling. Achteraf maken de verzekeraars onderling afspraken over de schadeafhandeling.
 • Welke verzekeringen heb ik nodig? Bekijk eens wat je verzekeraar onder een ‘ongeval’ verstaat en lees de voorwaarden goed na van de verschillende verzekeringen die je hebt: de autoverzekering, de zorgverzekering, de reisverzekering en de inzittendenverzekering. Als je twijfelt of een vraag hebt, is het altijd mogelijk om een van onze onafhankelijke adviseurs om raad te vragen. Zij weten vaak al snel of en hoe je bij een ongeval bent verzekerd. Ook kunnen ze je adviseren over het samenvoegen van verzekeringen of dekkingen voor je uitsluiten

BESPAAR OP RECHTSREISBIJSTAND

 • Reisrechtsbijstand wordt vaak afgesloten voor het geval juridische hulp in het buitenland nodig is. Maar deze hulp wordt vaak al vergoed via de bestaande rechtsbijstandverzekering. Ook kan het zijn dat deze, bijvoorbeeld na pech onderweg, valt onder de dekking van je autoverzekering.
 • Rechtsbijstand nodig op reis en dubbel verzekerd? Heb je tijdens je vakantie behoefte aan juridische bijstand, meld je dan bij een van je verzekeraars. Degene bij wie jij je als eerste meldt, is automatisch je aanspreekpunt voor het afhandelen van je claim. Je bent wel verplicht om te melden dat je voor dezelfde schade ook nog verzekerd bent bij een andere verzekeraar. Je aanspreekpunt onderneemt de nodige acties om de hulpverlening in gang te zetten en regelt de schadeafhandeling. Achteraf maken de verzekeraars onderling afspraken over de schadeafhandeling.
 • Hoe kom je erachter of je dubbel bent verzekerd? Controleer de polisvoorwaarden van je verschillende verzekeringen om te voorkomen dat je teveel of te weinig verzekerd bent. Als je hierover twijfelt of een vraag hebt, is het altijd mogelijk om een onafhankelijke adviseur om raad te vragen. Zij weten vaak al snel of en hoe je voor juridische hulp in het buitenland bent verzekerd. Ook kunnen ze je bij het dubbel verzekerd zijn adviseren over het samenvoegen van verzekeringen of dekkingen voor je uitsluiten.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl. Wij zijn je graag van dienst!


Bron: Finfin van Adfiz