Voorkomen is beter dan verzuimen

22 apr 2020

 

Inzetten verzuimreductie is zeer lucratiefverzuimreductie is het voorkomen van ziekte onder werknemers
Psychische aandoeningen (waaronder stress en depressie) en aandoeningen aan het lichaam (waaronder RSI en rugklachten) zijn veelvoorkomende beroepsziekten in Nederland. Als werkgever kun je deze soorten ziekteverzuim natuurlijk nooit helemaal voorkomen, maar je kunt wel bijdragen aan het geluk en de gezondheid van jouw medewerkers. Goed omgaan met verzuim betekent dat je preventieve maatregelen neemt.

Verzuimreductie kan het verschil maken. Draag bij aan het voorkomen van verzuim met deze 6 tips.

Creëer goede werkplekken
Het voorkomen van verzuim begint bij een goede werkplek. Zorg bijvoorbeeld dat bureaus op de juiste hoogte staan, dat de temperatuur goed geregeld is, dat er voldoende frisse lucht is en voldoende daglicht.

Zorg voor een goede werkdruk
Houd je medewerkers goed in de gaten. Dat de werkdruk af en toe hoog (of te laag) ligt is soms niet te vermijden, maar zorg dat jouw medewerkers niet te vaak daar mee te maken hebben. Zorg ook dat ze goed weten wat ze moeten doen, bied ze de mogelijkheid om hun eigen dag in te delen en zoek een balans in verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Op die manier zullen je medewerkers zich zekerder voelen, meer energie hebben en is de kans kleiner dat ze zich vaak ziek melden.

Maak het gezellig
Een goede werksfeer draagt bij aan het plezier op het werk. Je medewerkers gaan met meer plezier naar het werk en zullen minder snel verzuimen.

Geef ruimte voor ontwikkeling
Als de ontwikkeling in het werk stilstaat en je medewerkers hebben geen mogelijkheden om zich ook persoonlijk te ontwikkelen, verdwijnt de lust om te werken. De balans slaat dan sneller door naar ziekmelden als er iets is.

Luister naar je mensen
Mensen worden graag gehoord. Luister goed naar ze en zorg dat je mensen het gevoel hebben gewaardeerd te worden. Zodra medewerker denken: “ze missen me toch niet” zullen ze sneller gaan verzuimen.

Werk met een duidelijk verzuimprotocol
Heldere verzuimregels voorkomen dat medewerkers zich op oneigenlijke gronden ziekmelden (bijvoorbeeld omdat de kinderen ziek zijn) en dat ze weten hoe ze zich moeten ziekmelden. Met een duidelijk verzuimprotocol laat je als bedrijf ook zien dat je verzuim serieus neemt. Zorg dat het voor iedereen toegankelijk is en bespreek het minimaal eens per jaar in een teamoverleg.


Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl.


Bron: Finfin van Adfiz