Wat als u arbeidsongeschikt raakt?

16 apr 2020

 

Wat als u arbeidsongeschikt raakt? Dit betekent arbeidsongeschiktheid voor u.

In het kort:

  • Het UWV bepaalt of u arbeidsongeschikt bent.
  • (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan hebt u mogelijk recht op een WIA.
  • Verschil Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (VIA) uitgelegd.
  • Arbeidsongeschikt als ondernemer? Eigen verantwoordelijkheid!
  • Hulp bij het kiezen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Verschil tussen werknemers en ondernemers
Als u als werknemer arbeidsongeschikt raakt, kan het zijn dat u na verloop van tijd weer terug komt op de werkvloer en uw eigen werk weer oppakt. Maar het kan ook zijn dat er moet worden gekeken naar een andere (passende) functie of dat het helemaal niet meer mogelijk is om te werken. In welke mate u ook arbeidsongeschikt bent verklaard, u bent in ieder geval (deels) via uw werkgever verzekerd voor het ontvangen van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat als u werknemer bent en u wordt ziek
Werkt u in loondienst en wordt u ziek, dan valt u de eerste twee jaar van uw ziek zijn onder de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Uw werkgever moet u in deze periode 70% van uw loon doorbetalen. Bent u tijdens deze periode zonder onderbreking ziek geweest, dan kan het zijn dat u (deels) arbeidsongeschikt wordt verklaard en u aanspraak kunt maken op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA kent twee soorten uitkeringen:

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA): als u tijdelijk arbeidsongeschikt bent
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): als u volledig arbeidsongeschikt bent

Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate u arbeidsongeschikt bent en of en onder welke uitkering u komt te vallen.

  • U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt >> U ontvangt geen uitkering
  • U wordt 35 - 80% arbeidsongeschikt verklaard >> U valt onder de WGA-uitkering
  • U wordt voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard >> U valt onder de IVA-uitkering

Wat als u werknemer bent en u wordt arbeidsgeschikt verklaard
Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen uitkering. U blijft dan in principe in dienst bij uw werkgever. Dat kan zijn in een aangepaste functie of op een aangepaste werkplek. Samen met uw werkgever zoekt u naar een nieuwe werksituatie.

Wat als u werknemer bent en u raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
Bent u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kunt u in principe in dienst blijven bij uw werkgever. De WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) vult dan uw inkomsten aan.
Samen met uw werkgever bekijkt u welke mogelijkheden er voor u zijn binnen het bedrijf. Zijn er geen mogelijkheden, dan kan uw werkgever een ontslagprocedure starten. Eventueel kunt u dan in aanmerking komen voor een WW-uitkering.

Wat als u werknemer bent en u raakt volledig arbeidsongeschikt?
Wordt u voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan bent u volledig arbeidsongeschikt. U hebt in dat geval recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en ontvangt 75% van uw laatstverdiende loon. Wel geldt hierbij een maximum dagloon.
Het kan zijn dat uw gezondheid in de loop der tijd verbetert. U krijgt dan een herbeoordeling waaruit kan blijken dat u weer (gedeeltelijk) kunt werken. Mocht dit het geval zijn, dan komt u te vallen onder de WGA-uitkering.

Wat als u werknemer bent en u wilt uw inkomen verzekeren?
Als u arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u minder loon en ontstaat er dus een gat in uw inkomen. U kunt ervoor kiezen om uw uitkering aan te vullen via een aanvullende verzekering. Er zijn verschillende verzekeringsdekkingen mogelijk om uw WGA-uitkering aan te vullen. Wel zit er veel verschil in de verzekeringen. Sommige keren een vast verzekerd bedrag uit, andere vullen uw inkomen aan tot een bepaald percentage. Omdat u in loondienst werkt, is de verzekering meestal gerelateerd aan uw werkgever. Informeer goed naar de mogelijkheden.

Ondernemer
Raakt u als ondernemer arbeidsongeschikt, dan kan het zijn dat u uw eigen beroep niet meer kunt uitvoeren en iets heel anders moet gaan doen. Misschien zijn er mogelijkheden binnen uw eigen bedrijf om een andere taak uit te voeren, maar het kan ook zijn dat u volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Voor u als ondernemer bent u niet automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dus dat u geen inkomen ontvangt als u niet kunt werken. U valt immers niet onder de verzekering van een werkgever. Wel kunt u het verzekeren van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid zelf regelen.

Wat als u ondernemer bent en u wordt ziek
Als u als ondernemer ziek wordt, hebt u geen recht op een uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dat betekent dus dat u als ondernemer (tijdelijk) zonder inkomsten zit.

Wat als u ondernemer bent en u raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
U kunt tijdelijk arbeidsongeschikt zijn en na verloop van tijd weer volledig aan het werk gaan, bijvoorbeeld bij een gebroken been of wanneer u zwanger bent. Maar het kan ook zijn dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft. Misschien kunt u in dat geval nog voor een deel uw eigen werk uitvoeren en minder uren gaan werken. Het kan ook zijn dat het niet meer lukt om uw eigen beroep uit te oefenen. In dat geval zal u moeten kijken naar andere mogelijkheden. Misschien kunt u een andere functie uitoefenen, binnen uw eigen bedrijf of ergens anders. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als ondernemer om dit op te vangen.

Wat als u ondernemer bent en u raakt volledig arbeidsongeschikt?
Raakt u volledig arbeidsongeschikt, dan geldt dat u als ondernemer niet automatisch recht hebt op een uitkering. Bent u niet verzekerd, dan ontvant u geen inkomen. Bepaal vooraf het risico dat u loopt als uw inkomen door arbeidsongeschiktheid komt te vervallen. Wilt u zich verzekeren zodat u ook in het geval van arbeidsongeschiktheid verzekerd bent van een inkomen? Wij informeren u graag over de mogelijkheden

Wat als u ondernemer bent en u kunt uw eigen bedrijf laten doordraaien?
Het kan zijn dat u een eigen bedrijf hebt dat kan blijven bestaan, ondanks dat u niet meer kunt werken. Kijk goed of u voldoende inkomen uit uw eigen bedrijf kunt halen.

Wat als u ondernemer bent en u wilt uw inkomen verzekeren?
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u zich als zelfstandige verzekeren voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. U wilt er immers wel zeker van zijn dat u uw vaste lasten kunt blijven betalen. Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan ontvangt u met deze verzekering alsnog een (aanvulling op uw) inkomen.


Wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering laten afsluiten, dan moet u veel keuzes maken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is namelijk maatwerk en er zijn veel verschillende verzekeraars. Bereidt u daarom goed voor op het advies dat u kunt krijgen over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bepaal vooraf wat u nu eigenlijk wilt verzekeren en laat u vervolgens goed adviseren over wat mogelijk is binnen uw eisen en wensen. Let erop dat er tussen de verzekeringen grote verschillen in voorwaarden en premies zijn. De arbeidsongeschiktheidsverzekering die voor u het meest geschikt is, hangt vooral af van uw eigen wensen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl.


Bron: Finfin van Adfiz