Wat als uw personeel ziek wordt?

02 mrt 2020

 

Het liefst heeft u al uw medewerkers blakend van gezondheid op de werkvloer. Toch loopt u altijd de kans dat een van uw medewerkers (langdurig) ziek wordt. En dat kan u duur komen te staan! Wat als uw personeel ziek wordt?

Doorbetalen tijdens ziekte
Wettelijk gezien bent u voor medewerkers met een vast dienstverband minstens twee jaar verantwoordelijk voor ten minste 70% doorbetaling van het loon. Daarnaast is in januari 2013 de Wet Bezava (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking getreden. Dit betekent dat de uitkeringslasten van werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan of die ziek worden binnen 4 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst worden toegerekend aan de voormalig werkgever en dat u hen moet doorbetalen.

Ziektewetuitkering in specifieke gevallen
Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u zijn/haar loon door. Gelukkig kunt u in een aantal gevallen een ziektewetuitkering aanvragen. Dit kunt u altijd doen bij een zwangerschap, bevalling of orgaandonatie. Dit kunt u soms doen bij een oudere, voormalig werkloze werknemer. U kunt zich hiervoor wenden tot het UWV.

Verzekeren of zelf dragen?
Voor medewerkers waarvoor u geen ziektewetuitkering kunt aanvragen moet u zelf het loon doorbetalen, zonder dat u daar arbeid voor terugkrijgt. Daarnaast moet u uw werknemer begeleiding bieden tijdens zijn of haar herintreding. Dit kan bij elkaar een grote kostenpost worden en hierdoor kunt u misschien geen vervanger meer betalen. Wilt u dat risico niet lopen dan is het verstandig om u zich als werkgever te verzekeren tegen het financiële risico van ziekteverzuim. Bij een goede verzekering neemt de verzekeraar de loondoorbetaling van een zieke medewerker (al dan niet gedeeltelijk) van u over.

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl.

 

Bron: Finfin van Adfiz