Welke (belasting)zaken moet je als nabestaande regelen?

02 nov 2023

Wanneer een naaste overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Het organiseren van de uitvaart, het afwikkelen van de administratie én het regelen van belastingzaken. Waar moet je aan denken als het gaat om fiscale zaken?

Je hoeft een overlijden niet zelf door te geven aan de Belastingdienst, dat doet de gemeente. Kort na het overlijden stuurt de Belastingdienst een brief naar het adres van de overledene. Daarin wordt gevraagd om een contactpersoon door te geven.

Checklist
De Belastingdienst heeft een checklist gemaakt die afhankelijk van je relatie tot de overledene aangeeft wat je allemaal moet regelen.

Toeslagen
Ontving de overledene toeslagen, dan krijgen de erfgenamen een definitieve berekening. Heeft de overledene te weinig ontvangen? Dan betaalt de dienst Toeslagen het verschil alsnog aan de erfgenamen uit. Heeft de overledene te veel gekregen? Dan moeten de erfgenamen dit bedrag terugbetalen.

Let op: Het inkomen van een achterblijvende partner verandert soms door een overlijden, bijvoorbeeld doordat er een nabestaandenpensioen is of doordat de hoogte van de AOW verandert. Check daarom zo snel mogelijk op toeslagen.nl of je gegevens nog kloppen en pas ze zonodig aan. En misschien krijg je door het overlijden juist recht op een toeslag. Bijvoorbeeld omdat je een alleenstaande ouder wordt en recht krijgt op kindgebonden budget. Maak een proefberekening op toeslagen.nl.

Aangifte inkomstenbelasting
Je krijgt vanzelf bericht als je aangifte inkomstenbelasting voor de overledene moet doen. In veel gevallen doe je aangifte over het jaar van overlijden. En soms, als dat nog niet gedaan is, over het voorgaande jaar.

Aangifte erfbelasting
Afhankelijk van je relatie tot de overledene en de waarde van de erfenis moet je erfbelasting betalen. Met het 'hulpmiddel erfbelasting berekenen' weet je snel hoeveel belasting je ongeveer moet afdragen. Binnen vier maanden na overlijden stuurt de Belastingdienst een brief. In de brief staat wanneer je aangifte erfbelasting moet doen.

Wat nog meer?
Wil je meer inzicht in wat je als nabestaande nog meer moet regelen? Kijk op rijksoverheid.nl/overlijden en maak een overzicht dat past bij je situatie.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl. Wij zijn je graag van dienst!

 

Bron: Finfin van Adfiz