Zonnepanelen op uw bedrijfspand? Denk eerst aan uw verzekering

19 mrt 2020

 

In het kader van duurzaam ondernemerschap kiezen veel bedrijven voor energiebesparende maatregelen. Misschien denkt u er ook over na. Zonnepanelen kunnen een interessante investering zijn; ons land kent veel subsidieregelingen en er is vaak een mooie besparing te realiseren.

Hoge premie
Zonnepanelen zijn de laatste jaren echter ook steeds vaker de oorzaak van brand. Steeds meer Nederlandse verzekeraars willen een bedrijfspand met zonnepanelen daardoor niet verzekeren. Of ze willen het alleen doen tegen een hoge premie of tegen voorwaarden die kostbaar zijn om uit te voeren. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanbrengen van brandwerende dakisolatie. Maar wanneer u als ondernemer eerst een kostbare vervangingsoperatie moet uitvoeren, dan komt de terugverdientijd van de zonnepanelen wel erg ver weg te liggen.

Eisen en voorwaarden
Ook kan het zijn dat de verzekeraar eisen stelt aan constructieberekeningen of verlangt dat er met bepaalde installateurs moet worden samengewerkt. Wordt niet aan die voorwaarden voldaan, dan kan de verzekeraar besluiten om geen dekking te verlenen, de verzekering te weigeren of zelfs op te zeggen. 

Als ondernemer doet u er verstandig aan niet alvast te starten met zonnepanelen en pas dan uw financieel adviseur in te lichten. U loopt het risico dat de verzekeraar de verzekering opzegt en u met een onverzekerd pand zit. Wanneer u in een vroegtijdig stadium bij uw adviseur aanklopt kan die nagaan welke verzekeraar de voor uw situatie beste condities hanteert en kunt u de juiste rekensom en de juiste afweging maken.

 

Heeft u vragen of wilt u extra informatie? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl.

 

Bron: Finfin van Adfiz