Zakelijke verzekeringen

Met Froonacker Van de Witte maakt u als onderneming én ondernemer bewuste keuzes. Wij bieden een gebalanceerd pakket verzekeringen tegen schades, afgestemd op de specifieke risicosituatie van uw bedrijf, Waarbij we u ondersteunen met een zorgvuldige risico-inventarisatie en het opstellen van zinvolle preventieve maatregelen tegen bijvoorbeeld brand, ontploffing en extreme weersomstandigheden, waarmee u de kans verkleint op schade. Zorgvuldig risicobeheer geeft u aanzienlijke premiebesparing, maar verzekert u vooral van bedrijfscontinuïteit. 

Risico's
Het managen van risico’s die van toepassing zijn uw bedrijf, organisatie of op uzelf als ondernemer is een continu proces. Door veranderingen in de organisatie kunnen risico’s afnemen of juist ontstaan. Het is goed om bewuste keuzes te maken welke risico’s zelf te dragen en welke risico’s af te dekken met een verzekering. Wij helpen u graag de risico’s inventariseren en beoordelen, zodat u kunt kiezen uit risicobeheersing. U kunt bijvoorbeeld maatregelen en reserveringen treffen om risico’s te elimineren of te verminderen, of risicofinanciering, waarbij u bijvoorbeeld een verzekering afsluit om het risico over te dragen. In de meeste gevallen is een combinatie van risicobeheersing en risicofinanciering optimaal.

Financieel advies
Om uw financiële positie als ondernemer voor nu en in de toekomst inzichtelijk te maken bieden wij financieel advies aan. Tijdens dit proces wordt er voor u een financieel plan opgesteld. Hiermee krijgt u inzichtelijk wat uw huidige financiële positie is, en wordt er gekeken hoe uw financiële positie er in de toekomst uit ziet rekening houdend met een aantal mogelijke scenario’s. Hierbij kunt u denken aan pensioen, overlijden, het besteedbaar inkomen na arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wellicht heeft u voor in de toekomst wensen en doelstellingen, zoals eerder stoppen met werken of de aankoop van een woning.

Adviesgesprek
Froonacker Van de Witte adviseert u graag in dit risicomanagement. Zodat u zich bezig kunt houden met waar u goed in bent: ondernemen.
Wilt u investeren in risicomanagement en erachter komen hoe uw bedrijfsrisico’s momenteel gedekt zijn?  Of wilt u meer informatie van ons ontvangen? Wij bespreken graag in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden met u.

Onze verzekeringen:

 • Rechtsbijstand
 • Verkeer & Transport (zoals Zakelijke Auto’s & Wagenparken, Vervoerdersaansprakelijkheid, Goederentransport, Container & Oplegger Aansprakelijkheid, Land- & Werkmateriaal)
 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Milieuschade
 • Gebouwen
 • Inventaris en goederen
 • Bedrijfsschade
 • CAR Construction All-Risks
 • Garage
 • Zakenreis
 • Personeelsverzekeringen (zoals Collectieve Ongevallen, Collectieve Zorg, Collectieve Verzuim, Arbeidsongeschiktheid (WIA), WGA Eigenrisicodrager, Collectief Pensioen, Werkgever Zeker​)
 • Pensioen
 • Agrarisch
 • Cyber- en datarisico's