Zakelijke verzekeringen

Met Froonacker Van de Witte kunt u als onderneming én ondernemer bewuste keuzes maken. Wij bieden verzekeringsoplossingen afgestemd op de specifieke risico's van uw bedrijf. Hierbij ondersteunen wij u met een risico-inventarisatie en adviseren wij u over mogelijke preventieve maatregelen tegen bijvoorbeeld brand, ontploffing en extreme weersomstandigheden. Zorgvuldig risicobeheer levert u niet alleen een premiebesparing op, maar vooral bedrijfscontinuïteit. 

Risico's
Het managen van risico’s die van toepassing zijn op uw bedrijf, organisatie of op uzelf als ondernemer is een continu proces. Door veranderingen in de organisatie kunnen risico’s afnemen of juist ontstaan. Het is goed om bewuste keuzes te maken welke risico’s u zelf wilt dragen en welke risico’s u wilt afdekken met een verzekering. Wij helpen u graag de risico’s te inventariseren en te beoordelen. U kunt bijvoorbeeld preventieve maatregelen en reserveringen treffen om risico’s te elimineren of te verminderen. U kunt ook een verzekering afsluiten om het risico over te dragen aan de verzekeraar. In de meeste gevallen is een combinatie van risicobeheersing en verzekering optimaal.

Financieel advies
Om uw financiële positie als ondernemer voor nu en in de toekomst inzichtelijk te maken bieden wij financieel advies aan. Tijdens dit proces wordt er voor u een financieel plan opgesteld. Hiermee krijgt u inzichtelijk wat uw huidige financiële positie is en wordt er gekeken hoe uw financiële positie er in de toekomst uitziet rekening houdend met een aantal mogelijke scenario’s. Hierbij kunt u denken aan pensioen, overlijden, het besteedbaar inkomen na arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wellicht heeft u voor in de toekomst wensen en doelstellingen, zoals eerder stoppen met werken of de aankoop van een woning.

Wij bieden oplossingen voor:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Gebouwen
 • Inventaris en goederen
 • Bedrijfsschade
 • Verkeer & Transport (zoals Zakelijke Auto’s & Wagenparken, Vervoerdersaansprakelijkheid, Goederentransport, Container & Oplegger Aansprakelijkheid, Land- & Werkmateriaal)
 • CAR Construction All-Risks
 • Milieuschade
 • Rechtsbijstand
 • Cyber- en datarisico's
 • Personeelsverzekeringen (zoals Collectieve Ongevallen, Collectieve Zorg, Collectieve Verzuim, Arbeidsongeschiktheid (WIA), WGA Eigenrisicodrager, Collectief Pensioen, Werkgever Zeker​)
 • Pensioen

Tevens bieden wij totaaloplossingen voor specifieke branches:

 • Agrarisch
 • Transport / wagenparken
 • Bouwsector
 • Installatiebranche
 • Vastgoed
 • Garage
 • Horeca
 • Hotelbranche
 • Watersport
 • Dienstverlening

Adviesgesprek
Froonacker Van de Witte adviseert u graag over risicomanagement, zodat u zich bezig kunt houden met waar u goed in bent en wat u boeit: ondernemen.
Wilt u investeren in risicomanagement en helder krijgen hoe uw bedrijfsrisico’s momenteel zijn gedekt? Of wilt u meer informatie van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!